Aktualności

Informujemy, że począwszy od 15 marca wprowadzamy cykliczne poniedziałkowe spacery z kijkami lub bez. Spotykamy się o godz 11:00 na promenadzie za Domem Kultury. Zapraszamy.
Dnia 01.03 odbył się planowany wcześniej spacer. Poniżej zdjęcia z spaceru.
image000000001
image000000
Dzień dobry Wszystkim,
Pragnę poinformować że Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystosował  25 lutego br.wystąpienie generalne do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie edukacji osób starszych i zaangażowania polskiego rządu w prace nad nową Konwencją o prawach osób starszych.
Warto zapoznać się z tym dokumentem, który nawiązuje do sytuacji zw. z pandemia COVID -19 i do trudności z jakimi muszą się mierzyć osoby starsze oraz wskazuje na potrzeby reagowania w nowej rzeczywistości, aby lepiej radzić sobie z podobnymi wyzwaniami w przyszłości.Podkreśla również znaczenie debaty spoleczności międzynarodowej na temat praw człowieka  w odniesieniu do osób starszych ( konwencja o prawach osób starszych – Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się)
 Wystąpienie RPO  całościowo obejmuje problematykę  edukacji dla osób starszych w Polsce, analizę przepisów w  dokumentach krajowych i międzynarodowych oraz omówienie  polityk rządowych, pod kątem zapewnienia osobom starszym prawa do edukacji i prawa do jej praktycznego wykorzystania, na zasadzie równości z młodszymi pokoleniami.Doceniając dotychczasowe zaangażowanie rządu RPO dostrzega, że istniejące strategie nie budują systemowego podejścia do edukacji w starszych wieku i wymagają dalszego rozwijania.
Rownież RPO podkreśla, że aktywność edukacyjna osób starszych jest słabo zbadana, zwłaszcza w najstarszych grupach wiekowych, a dostępne dane zatrzymują się na osobach w wieku 65 lat i nie można oceniać je miernikami odnoszącymi się do edukacji przez całe życie.
W wystąpieniu RPO wskazuje luki w prawie oraz braki w praktycznej realizacji polityki senioralnej na poziomie krajowym w zakresie edukacji, które skłaniają do postawienia kolejnych wniosków i postulatów odnoszących się do działań rządu na rzecz osób starszych.
RPO zwraca sie z apelem do Pana Premiera o wypracowanie spójnego modelu współpracy pomiędzy resortami, a zwłaszcza Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, w w kompetencjach którego znajduje sie koordynacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, Ministerstwem Edukacji i Nauki, ktore koordynuje  działania na rzecz uczenia sie przez całe życie oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.
RPO kończy swe wystąpienie, podkreślając ” Biorąc pod uwagę demograficzne starzenie się społeczeństwa, a także szybko zmieniające się warunki  otoczenia wydaje się, ze znaczenie kontynuacji lub wznawiania nauki w starszym wieku będzie rosnąć „
Tekst wystąpienia RPO - Jak zapewnić prawo do edukacji w starszym wieku. RPO do premiera przed sesją grupy ONZ ds. starzenia się - dostępny jest na stronie:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/prawo-do-edukacji-w-starszym-wieku-rpo-do-premiera-oewga
TO TRZEBA KONIECZNIE PRZECZYTAĆ ! Tekst ten utwierdza nas, że to co robimy jako UTW jest bardzo ważne dla coraz większej rzeszy osób i rodzi konieczność  edukowania i informowania o problemie lokalne władze i społeczeństwo. Dlatego Zarząd UTW podjął już rok temu działania mające na celu utworzenie Gminnej Rady Senioralnej. Inicjatywa spotkała się z przychylnym przyjęciem przez Burmistrza. Niestety problemy związane z pandemią przesuwają w czasie powołanie tego organu, który pozwolił by na większy wpływ organizacji reprezentujących osoby starsze na artykułowanie ich potrzeb i oczekiwań.

 

 

Poniżej podaję link do wykładu o treningu pamięci. Polecamy go szczególnie naszym brydżystom dla  których jest to jeden z atrybutów osiągania sukcesów w rozgrywkach (a takowych w tym roku oczekujemy :-)). Dodatkowo dodamy, że zapewne każdemu z nas poprawa pamięci nie zaszkodzi.

 https://youtu.be/QhktytCJoD0