Aerobik wodny

Sekcję tą tworzą  dwie grupy, każda z nich  po osiem osób. Pierwszą grupą kieruje koleżanka Janina Czerniak, a drugą grupą koleżanka Krystyna Mania. W przypadku nieobecności należy wcześniej zgłosić osobie kierującej, aby ona mogła wprowadzić zastępstwo. Zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 07-ej. Każda z grup ma zajęcia co drugi miesiąc. Ćwiczenia w wodzie niewątpliwie pozytywnie wpływają na kondycję naszego organizmu  oraz poprawiają nasze samopoczucie.
A oto krótki reportaż z zajęć [tekst i foto-Z.Stępczak]: